Slovenky English

Pošta zrealizovala prvú elektronickú aukciu

Slovenská pošta ukončila 29. decembra prvú elektronickú aukciu na audit svojej účtovnej závierky. Najnižšiu ponuku predložila skupina dodávateľov The Edison Consulting Group a Edison Audit, ktorá je oproti pôvodnej ponuke nižšia o 78,81 %. Realizáciu a administráciu súťaže zabezpečila spoločnosť E-aukcie.

"Slovenská pošta zaviedla elektronické aukcie s cieľom získať čo najvýhodnejšie finančné podmienky pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, a tým zabezpečiť ešte vyšší štandard poskytovaných služieb zákazníkom," informovala Mária Hromadová z oddelenie externej a internej komunikácie spoločnosti. V najbližších dňoch podľa nej pošta pripravuje ďalšie elektronické aukcie na tovary a služby, ktorých jediným súťažným kritériom bude najnižšia cena.

Hospodárske noviny, 31.12.2010