Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Verejné obstarávanieRekonštrukcia ulice a parkoviska vo Svätom Jure
Trvanie11.05.2013 - 31.08.2013
PopisČasť 1 - Miestom stavby je jestvujúca ulica PODHRADIE v miestnej časti Neštich vo Svätom Jure, úsek od ukončenej rekonštrukcie ulice za križovanie s poľnou cestou Zamočnica Ku hradu. Rejkonštrukcia rieši: Osadenie dočasného dopravného značenia, Vyčistenie jestvujúcej cesty, Odfrézovanie jestvujúceho krytu vozovky a jej kladných nerovností, Vyspravenie jestvujúceho krytu vozovky pôvodnými materiálmi, Prečistenie jestvujúcich uličných vpustí a priepustov, Infiltračný postrek, Vyrovnávacia živičná vrstva, Spojovací postrek, Nový živičný jednovrstvový kryt, Úpravu armatúr inžinierskych sietí, Odstránenie DDZ Časť 2 - Miestom stavby je koncová časť jestvujúcej ulice Pri štadióne, nazvaná Zóna pri štadióne. Navrhované parkovisko, ktoré rieši absentujúcu statickú dopravu v predmetnej Zóne, bude umiestnené v ucelenej ploche, s pracovným názvom Parkovisko ALFA.Rekonštrukcia parkoviska ALFA rieši : Osadenie dočasného DZ, Rozobratie nevhodných obrubníkov, Odstránenie stromu, Výkopové práce, Osadenie obrubníkov, Výstavba parkoviskových stojísk, Výstavba chodníčkov na zelené plochy detského ihriska, Výšková úprava uličných vpustov, Výkop pre predĺženie chodníka, Výstavba predĺženia chodníka pre peších, Výstavba spomaľovacieho pásu, Odstránenie dočasného DZ, Osadenie trvalého DZ

Verejné obstarávanie6807-MSS letenky - SAUŠ
Trvanie01.05.2013 - 30.05.2013
PopisZákazka je zameraná na zabezpečovanie individuálnych a spiatočných leteniek a ostatných služieb súvisiacich s prepravou osôb z Bratislavy /Viedne do Kazane a ďalších destinácií podľa potreby verejného obstarávateľa, spiatočných transferov z Bratislavy na letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, spiatočných transferov z Bratislavy na letisko Schwechat vo Viedni. Účastníci súťaží v destinácii Kazaň, pre ktorých sú letenky Bratislava/Kazaň určené majú stanovené termíny začiatku a skončenia súťaží a verejný obstarávateľ požaduje garanciu ponúknutej ceny (ponúknutá cena bude maximálna) a garanciu termínu odletov v jednotlivých termínoch (s odchýlkou -1 deň pre odlet do Kazane a +1 deň pre odlet naspäť do Bratislavy/Viedne) a garanciu príletu do 23:59 toho istého dňa resp. do 24 hodín od odletu.

Verejné obstarávanieMestská časť Bratislava Podunajské Biskupice, 6485-MST
Trvanie25.04.2013 - 31.08.2013
PopisNákup osobného automobilu nižšej strednej a strednej triedy (segment C podľa štatistiky ZAP SR) so zážihovým benzínovým motorom, Nákup úžitkového vozidla s nadstavbou (valník) s úžitkovou hmotnosťou do 3,5 tony s počtom na miest na sedenie tri a maximálnou dĺžkou 4,5 m nadstavba s funkcionalitou vyklápania dozadu a nabok, Nákup úžitkového vozidla s prestavbou a doplnením na požiarnické vozidlo minimálnou úžitkovou hmotnosťou minimálne 1,4 tony a počtom miest na sedenie osem plus vodič.

Verejné obstarávanieZabezpečenie podujatí organizovaných OPPM IUVENTA
Trvanie12.02.2013 - 04.03.2013
PopisZákazka je zameraná na poskytnutie zariadení na ubytovanie, stravovanie a občerstvenie účastníkov olympiád, poskytnutie priestorov s ich vybavením pre verejného obstarávateľa na rok 2013. Poskytovanie uvedených služieb je rozdelené na 3 oblasti: Bratislava, Košice, Litovský Ján.

Verejné obstarávanieOchrana objektu a súvisiace služby, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4
Trvanie23.11.2012 - 07.12.2012
Popis

Verejné obstarávanieVytvorenie elektronického portálu a databázy ....
Trvanie22.11.2012 - 10.01.2013
Popis

Verejné obstarávanieNákup potravín pre školskú jedáleň – mäso a mäsové výrobky
Trvanie19.11.2012 - 14.12.2012
Popis

Verejné obstarávanieNákup potravín pre školskú jedáleň – potraviny trvanlivé
Trvanie19.11.2012 - 14.12.2012
Popis

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]