Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Verejné obstarávanieProjekt KomPrax Kompetencie pre prax - materiálne zabezpečenie
Trvanie17.05.2012 - 06.06.2012
PopisJedná sa o materiálové zabezpecenie realizácie projektu KOMPRAX - kompetencie pre prax. Jedná sa o všeobecný materiál potrebný pre zaznamenávanie.

Elektronické výberové konanieNákup elektrickej energie a plynu pre IUVENTU vrátane prevzatia záruky za odchýlku
Trvanie02.05.2012 - 09.05.2012
PopisPredmetom výberového konania je zabezpečenie dodávky elektrickej energie a plynu v súlade s požiadavkami v súťažných podkladoch.

Elektronické výberové konanieZateplenie sokla a uzatvorenie požiarnych balkónikov oknami
Trvanie27.04.2012 - 10.05.2012
Popis• Predmetom je výber realizátora stavebných prác na bytovom dome v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na ulici Homolova č. bytového domu 1 -11. Cena v e-aukcii bude zadávaná v EUR/ 1vchod. Počet vchodov 6.

Elektronické výberové konanieRekonštrukcia rozvodov SV,TÚV+ cirkulácia, kanalizácie a plynoinštalácie v bytovom objekte
Trvanie27.04.2012 - 10.05.2012
Popis• Predmetom je výber realizátora stavebných prác na bytovom dome v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na ulici Homolova č. bytového domu 1 -11. Cena v e-aukcii bude zadávaná v EUR /1 byt. Spolu 48 bytov v 6 vchodoch.

Verejné obstarávanie-1
Trvanie18.04.2012 - 27.04.2012
PopisPri opätovnom otvorení súťaže na predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ovocie a zelenina“, postupujeme v zmysle § 64 ods. 6 písm. c.) a d.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na uzatvorenú Rámcovú zmluvu na dodanie tovaru Vás vyzývame na účasť v elektronickej aukcii na dodávku potravín pre školskú jedáleň na mesiace máj – júl v objeme danom v prílohe č.1 tejto výzvy. Po skončení elektronickej aukcie bude s úspešným uchádzačom uzatvorená čiastková objednávka.

Verejné obstarávanie-1
Trvanie05.04.2012 - 27.04.2012
PopisVerejná a cestná zeleň v troch lokalitách situovaných v katastri mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, zverená Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, predmet zákazky je rozdelený na 4 časti.

Elektronické výberové konaniePredaj Kúpeľného domu a Penziónu Wellness v Oščadnici
Trvanie27.02.2012 - 15.04.2012
PopisPredaj Kúpeľného domu a Penziónu Wellness v Oščadnici 2,5 km od Park Snow Veľká Rača Bližšie informácie o objektoch nájdete v prílohe tohto e-mailu a na www.vodnecentrum.sk V prípade záujmu o spoluprácu a situácie, že by ste ako realitná kancelária mali klienta, ktorý by mal záujem o kúpu objektov prosím kontaktujte nás.

Elektronické výberové konanieXerografický papier na rok 2012
Trvanie20.02.2012 - 27.02.2012
PopisPredmetom výberového konania je zákazka na dodanie xerografického papiera na rok 2012 podľa špecifikácii v súťažných podkladoch.

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]