Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Elektronické výberové konaniePredaj administratívnej budovy v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa č.9
Trvanie17.02.2012 - 15.03.2012
PopisJedná sa o predaj samostatne stojacej trojpodlažnej administratívnej budovy súp. č. 229 s príslušenstvom a rozsiahlymi pozemkami viac ako 3 000 m2, zapísanej na LV č. 3809, k,ú. Banská Bystrica. Budova sa nachádza v širšom historickom centre mesta, na ulici J. Kráľa č. 9, je vedená ako národná kultúrna pamiatka. Vek stavby je stanovený na rok 1904 resp. podľa okolitých stavieb na rok 1906. Zadávateľ ako nastávajúci vlastník v zmysle zámennej zmluvy s BBSK má záujem objekt odpredať. Viac informácií na www.dobryvyber.sk

Elektronické výberové konaniePredaj budovy v centre BB, bývalý objekt Strednej priemyselnej školy stavebnej
Trvanie17.02.2012 - 15.03.2012
PopisJedná sa o budovu postavenú v roku 1937, v širšom centre Banskej Bystrice - Škuteckého ul. č. 20 (bývalá Stredná priemyselná škola stavebná). Objekt má 5 podlaží, valbovú strechu a telocvičňu s presklenou pílovou strechou. Budova je murovaná z tehál, napojená na všetky inžinierske. siete. Vo dvore sa nachádza 7 garáží.. Zadávateľ ako nastávajúci vlastník v zmysle zámennej zmluvy s BBSK má záujem nájsť budúceho užívateľa, resp. nového vlastníka.

Verejné obstarávanieÚprava areálu RS a zriadenie prístupovej komunikácie
Trvanie13.02.2012 - 02.03.2012
PopisProjekt rieši úpravu areálu RS a zriadenie prístupovej komunikácie tak, aby boli splnené štandardy SPP.

Verejné obstarávanieRS a prepojovací STL plynovod pre priemyselný park Šalková
Trvanie09.02.2012 - 29.02.2012
PopisHlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania stavebných prác: Priemyselný park Šalková

Verejné obstarávanieZabezpečenie služieb odbornej činnosti: koučing zamestnancov
Trvanie07.02.2012 - 28.02.2012
PopisZabezpečenie podpory rozvoja koučovacieho prístupu v rámci vedenia zamestnancov v inštitúcii Podpora pri vytváraní strategických partnerstiev v oblasti realizácie mládežníckej politiky (oblasti uznávanie NFV, zamestnávatelia, školy, inštitúcie formálneho vzdelávania...)

Verejné obstarávanieZabezpečenie odbornej metodickej, konzultačnej, koordinačnej, analytickej a expertnej činnosti
Trvanie07.02.2012 - 28.02.2012
PopisExpertná podpora pri metodickom spracovaní rozvoja mestských a obecných parlamentov mládeže (publikácia, vzdelávacie aktivity, konferencia), Koordinácia a facilitácia pracovných skupín k akčným plánom štátnej politiky voči mládeži a k novej koncepcii štátnej politiky voči mládeži, vrátane konferencie ktorá predstaví novú koncepciu

Elektronické výberové konanieDoprava – expedícia Modřany Power
Trvanie24.01.2012 - 31.01.2012
Popis• Predmetom výberového konania je výber dopravných spoločností na prepravu prevažne hutného materiálu veľkých rozmerov nízkej tonáže. Požadované dopravné prostriedky sú o do 2 ton o do 4 ton o do 10 ton o do 22 ton  klasický oplachtovaný náves 13,5 m /22 t so zhrňovacou strechou  náves plaťák 13,5 m /22 t • Autá sa musia dať nakladať z vrchu tzn. auto sa musí dať odplachtovat (mimo dodávok do 2 t) • Prevažne je požadované pristavenie do druhého dňa od objednania. Malé autá aj v priebehu dňa. • Najčastejšie trasy sú: Praha – Počerady, Praha – Prunéřov, Praha – Mochovce (SK), Praha – Ledvice. • Nakládka aj vykládka materiálov je zabezpečená pracovníkmi zadávateľa (Modřany Power). • V e-aukcii Vás prosíme oceniť aj 1 km u jednotlivých tonáží vozidiel v prípade, ak by vznikla potreba prepravy materiálu mimo spomínané trasy. V prípade, že ponúkate len prepravu prostredníctvom jedného alebo niekoľkých typov tonáží vozidiel, položky ktoré neponúkate neoceňujte. • Cena v e-aukcii sa uvádza za 1 trasu: Praha – miesto doručenia vrátane všetkých nákladov spojených s prepravou materiálu a poistenia prevážaného tovaru

Elektronické výberové konanieNákup víček (záslepky na konce trubiek)
Trvanie24.01.2012 - 31.01.2012
Popis• Predmetom výberového konania je nákup víček (záslepiek na konce trubiek) Pričom predpokladaný objem je určený na rok 2012. Zoznam jednotlivých položiek nájdete aj v prílohe e-mailu vo forme tabuľky xls. Ceny v aukcii musia byť vrátane dopravy DAP Praha + celá ČR a taktiež všetkých nákladov spojených s realizáciou zákazky (balné atď.) Ostatné podmienky budú zahrnuté v rámcovej zmluve.

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]