Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Elektronické výberové konanieNákup pracovných odevov a ochranných pomôcok
Trvanie24.01.2012 - 31.01.2012
Popis• Predmetom výberového konania je nákup pracovných odevov a ochranných pomôcok. Pričom predpokladaný objem je určený na rok 2012. • Zoznam jednotlivých položiek spolu so špecifikáciami nájdete v prílohe vo forme tabuľky xls. • Ceny e-aukcii musia byť vrátane dopravy DAP Praha, Dukovany, Temelín, + celá ČR a taktiež všetkých nákladov spojených s realizáciou zákazky (balné atď.) Ostatné podmienky budú zahrnuté v rámcovej zmluve. Zadávateľ si vyhradzuje právo rokovať po ukončení aukcie s prvými 4 dodávateľmi.

Elektronické výberové konanieNákup zváracieho materiálu
Trvanie24.01.2012 - 07.02.2012
Popis• Predmetom výberového konania je nákup zváracieho materiálu. Pričom predpokladaný objem je určený na rok 2012. Zoznam jednotlivých položiek nájdete v prílohe vo forme tabuľky xls. Zadávateľ si vyhradzuje právo rokovať po ukončení aukcie s prvými 4 dodávateľmi. • Ceny v aukcii musia byť vrátane dopravy DAP Praha, Dukovany, Temelín, + celá ČR a taktiež všetkých nákladov spojených s realizáciou zákazky (balné atď.) Ostatné podmienky budú zahrnuté v rámcovej zmluve

Elektronické výberové konanieNákup pomocného materiálu
Trvanie24.01.2012 - 07.02.2012
Popis• Predmetom výberového konania je nákup pomocného brúsneho a ostatného materiálu. Pričom predpokladaný objem je určený na rok 2012. Zoznam jednotlivých položiek nájdete v prílohe vo forme tabuľky xls. Zadávateľ si vyhradzuje právo rokovať po ukončení aukcie s prvými 4 dodávateľmi. • Ceny v aukcii musia byť vrátane dopravy DAP Praha, Dukovany, Temelín, + celá ČR a taktiež všetkých nákladov spojených s realizáciou zákazky (balné atď.) Ostatné podmienky budú zahrnuté v rámcovej zmluve

Elektronické výberové konanieNákup elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku
Trvanie23.12.2011 - 29.12.2011
PopisPredmetom výberového konania je nákup elektrickej energie podľa zadania v súťažných podkladoch. Do aukčnej siene zadávate cenu za 1 MWh.

Verejné obstarávanieNákup trvanlivých potravín pre školskú jedáleň Svätý Jur
Trvanie16.12.2011 - 30.12.2011
PopisJedná sa o zabezpecenie nákupu trvanlivých potravín na rok 2012 pre školskú jedálen

Verejné obstarávanieNákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Svätý Jur
Trvanie16.12.2011 - 30.12.2011
PopisJedná sa o zabezpecenie nákupu mäsa a mäsových výrobkov na rok 2012 pre školskú jedálen

Verejné obstarávanieNákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň Svätý Jur
Trvanie16.12.2011 - 30.12.2011
PopisJedná sa o zabezpecenie nákupu ovocia a zeleniny na rok 2012 pre školskú jedáleň

Elektronické výberové konanieNákup licenčného programu Microsoft Enterprise Agreement pre 2650 kvalifikovaných počítačov
Trvanie14.12.2011 - 16.12.2011
PopisPredmetom výberového konania je zákazka na dodanie predmetu obstarania podľa špecifikácii v súťažných podkladoch

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]