Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Verejné obstarávanieNákup elektrickej energie pre MBB a.s.
Trvanie09.12.2011 - 23.12.2011
PopisNákup elektrickej energie pre verejného obstarávateľa MBB a.s., Banská Bystrica

Elektronické výberové konaniePredaj bytového domu s príslušenstvom na Kolárovej ulici v Žiline
Trvanie08.12.2011 - 21.12.2011
PopisJedná sa o predaj samostatne stojacej štvorpodlažnej budovy č. 2641 s príslušenstvom zapísanej na LV č. 8548, k,ú. Žilina, doteraz slúžiacej ako obytný dom. Budova sa nachádza v lukratívnej časti mesta Žilina tzv. Malá Praha. Vek stavby je stanovený na rok 1934 resp. celková rekonštrukcia v roku 2010. Obhliadka objektu je možná po dohode s pánom Ing. Ladislavom Pakanom, na tel. čísle 421 901 750 850 , e-mail: pakan@tooz.sk

Elektronické výberové konanieDopyt: Výkovky, tyče, zvárané prvky, plechy
Trvanie01.12.2011 - 16.12.2011
PopisPredmetom výberového konania sú: Časť 1. Výkovky Časť 2. Tyče Časť 3. Zvárané výkovky Časť 4. Plechy a zarážky Nemusíte ponúkať všetky požadované časti. Pošlite nám ponuku na materiál, s ktorým obchodujete/vyrábate ho. V priebehu decembra/ prosinca 2011 budeme vedieť presný objem požadovaných materiálov, preto vás zatiaľ prosíme len o jednotkové ceny a prípadné doplňujúce otázky s dotazmi, ktoré sú potrebné doplniť do špecifikácie. Po upresnení množstva a ostatných podmienok sa uskutoční elektronické výberové konanie. Ku každej časti posielame v prílohe tabuľku s popisom jednotlivých materiálov a výkresmi.

Elektronické výberové konaniePredaj bytového domu s príslušenstvom na Kolárovej ulici v Žiline
Trvanie23.11.2011 - 25.11.2011
PopisJedná sa o predaj samostatne stojacej štvorpodlažnej budovy č. 2641 s príslušenstvom zapísanej na LV č. 8548, k,ú. Žilina, doteraz slúžiacej ako obytný dom. Budova sa nachádza v lukratívnej časti mesta Žilina tzv. Malá Praha. Vek stavby je stanovený na rok 1934 resp. celková rekonštrukcia v roku 2010. Obhliadka objektu je možná po dohode s pánom Ing. Ladislavom Pakanom, na tel. čísle 421 901 750 850 , e-mail: pakan@tooz.sk

Elektronické výberové konaniePredaj administratívnej budovy v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa č.9
Trvanie24.10.2011 - 24.11.2011
PopisJedná sa o predaj samostatne stojacej trojpodlažnej administratívnej budovy súp. č. 229 s príslušenstvom a rozsiahlymi pozemkami viac ako 3 000 m2, zapísanej na LV č. 3809, k,ú. Banská Bystrica. Budova sa nachádza v širšom historickom centre mesta, na ulici J. Kráľa č. 9, je vedená ako národná kultúrna pamiatka. Vek stavby je stanovený na rok 1904 resp. podľa okolitých stavieb na rok 1906. Obhliadka objektu je možná po dohode s pánom Petrom Veverkom na tel. čísle 0918 966 618, e-mail: veverka@misbb.sk. Zadávateľ ako nastávajúci vlastník v zmysle zámennej zmluvy s BBSK má záujem objekt odpredať.

Elektronické výberové konaniePredaj budovy v centre BB, bývalý objekt Strednej priemyselnej školy stavebnej
Trvanie24.10.2011 - 16.12.2011
PopisJedná sa o budovu postavenú v roku 1937, v širšom centre Banskej Bystrice - Škuteckého ul. č. 20 (bývalá Stredná priemyselná škola stavebná). Objekt má 5 podlaží, valbovú strechu a telocvičňu s presklenou pílovou strechou. Budova je murovaná z tehál, napojená na všetky inžinierske. siete. Vo dvore sa nachádza 7 garáží.Zadávateľ ako nastávajúci vlastník v zmysle zámennej zmluvy s BBSK má záujem nájsť budúceho užívateľa, resp. nového vlastníka. Obhliadka objektu je možná po dohode s pánom Petrom Veverkom tel.: 0918 966 618, e-mail: veverka@misbb.sk.

Elektronické výberové konaniePrenájom budovy v centre BB, bývalý objekt Strednej priemyselnej školy stavebnej
Trvanie24.10.2011 - 16.12.2011
PopisJedná sa o budovu postavenú v roku 1937, v širšom centre Banskej Bystrice - Škuteckého ul. č. 20 (bývalá Stredná priemyselná škola stavebná). Objekt má 5 podlaží, valbovú strechu a telocvičňu s presklenou pílovou strechou. Budova je murovaná z tehál, napojená na všetky inžinierske. siete. Vo dvore sa nachádza 7 garáží.Zadávateľa zaujíma budúci účel využitia budovy, pričom preferuje využívanie na účely vzdelávania. Zadávateľ ako nastávajúci vlastník v zmysle zámennej zmluvy s BBSK má záujem nájsť budúceho užívateľa. Obhliadka objektu je možná po dohode s pánom Petrom Veverkom tel.: 0918 966 618, e-mail: veverka@misbb.sk.

Elektronické výberové konanieHutný materiál
Trvanie09.09.2011 - 27.09.2011
PopisPredmetom výberového konania je hutný materiál trubiek a tvaroviek EU pôvodu. Dodávateľ musí mať k materiálom v oboch častiach I. aj II. certifikát spôsobu výroby PED 97/23/EC a k výrobkom je potrebné dodať atesty podľa EN 10204/3.1. Aukcia bude pozostávať z dvoch častí. • Hutný materiál časť I, príloha č.1 ostré kolo o 9:00 hod. Materiál z časti I. musí spĺňať, technické a dodacie podmienky, ktoré zadávateľ uvádza priamo v aukčnej sieni vo forme prílohy. Súčasťou ponuky musia byť aj atesty materiálu! • Hutný materiál časť II, príloha č. 2. ostré kolo o 11:00 hod. Materiál z časti II. Musí spĺňať požiadavky zadávateľa a všeobecné obchodné podmienky zadávateľa, priložené v aukčnej sieni.

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]