Slovenky English

Uskutočnené e-aukcie a verejné obstarávania:


Výber niektorých realizovaných elektronických aukcií a verejných obstarávaní spoločnosťou E-aukcie s.r.o.


Elektronické výberové konanieNákup farieb
Trvanie08.09.2011 - 14.09.2011
PopisNákup farieb pre potreby strojárskeho podniku v približnom (predpokladanom) objeme na zvyšné mesiace roka 2011 a celý rok 2012. Objednávať sa budú následne reálne množstvá farieb potrebné na jednotlivé zákazky. Dôležité sú jednotkové ceny jednotlivých typov farieb, ktoré budú uchádzači v aukcii uvádzať v CZK za 1 liter. Variantné riešenia farieb a požadovaného materiálu sú prípustné, avšak musí byť preukázaná ich zhoda s farbami uvedenými v položkách aukčnej siene, resp. ich rovnaká použiteľnosť.

Elektronické výberové konanieINVERSO - vybudovanie vodovodnej prípojky na Mierovej ulici, vrátane stavebného oplotenia
Trvanie06.09.2011 - 09.09.2011
PopisOsadenie vodomernej šachty v zmysle projektovej dokumentácie a jednoduché oplotenie staveniska (oceľové stĺpiky a oceľové pletivo) uzamykateľná na reťaz. Návrh oplotenia podľa realizátora. Vstupná brána z Mierovej ulice v šírke 4 m. • SO 01 osadenie vodomernej šachty + prípojka • SO 02 oplotenie staveniska

Elektronické výberové konanieServisná podpora zariadení CISCO SNT SMARTnet 8x5xNBD
Trvanie01.07.2011 - 06.07.2011
PopisPodľa špecifikácii v súťažných podkladoch.

Elektronické výberové konanieVýber dodávateľa na výstavbu betónovej konštrukcie - skelet
Trvanie20.06.2011 - 30.06.2011
PopisRealizácia železobetónového skeletu na stavbe Fórum BC Bajkalská Rozsah stavby cca 22 000 m3 betónu, 18 nadzemných podlaží, 3 podzemné podlažia.

Elektronické výberové konaniePoskytovanie poradenstva v oblasti práva a legislatívy Slovenskej republiky
Trvanie07.06.2011 - 10.06.2011
PopisPredmetom výberového konania je poskytovanie poradenstva v oblasti práva a legislatívy Slovenskej republiky pre oblasť obchodného, občianskeho, správneho a trestného práva v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.

Elektronické výberové konanieVýstavba bungalovov Zelené údolie - Košice
Trvanie06.06.2011 - 16.06.2011
PopisVýstavba RODINNÝCH DOMOV- Bungalovov. Odovzdané budú holodomy bez podláh a bez zariaďovacích predmetov. Výstavba je situovaná v Zelenom údolí pri Košiciach v obci Ploské - Ortáše v osi severozápad - juhovýchod vo vzťahu k cestnej komunikácii. Plošné členenie pozemku je o výmere 650 m2 pričom zastavanosť domu tvorí 162 m². Úžitková plocha 1.nadzemné podlažie na kóte +0,000 je 134,72 m².

Elektronické výberové konanieKomplexné polygrafické služby spojené s vydávaním pravidelného periodika
Trvanie31.05.2011 - 03.06.2011
PopisPredmetom výberového konania je zabezpečenie komplexných polygrafických služieb pri vydávaní mesačného periodika „Hlas Nového mesta“. Mesačný náklad je 21 600 ks – 1 súbor. Podrobný opis predmetu výberového konania je definovaný v prílohe č.1.

Elektronické výberové konanieSO 115-00-2 Premostenie do priemyselného parku
Trvanie30.05.2011 - 07.06.2011
PopisPredmetom výberového konania je cenová ponuka na dodanie stavebných prác „SO 115-00-2 Premostenie do priemyselného parku“

[Prvá] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>] [Posledná]